Chuyn : cắt b tng tại cầu giấy - khoan cắt b tng tại quận thanh xun - cắt b tng tại ty hồ - rt li b tng long bin - khoan rt li ở hong mai - khoan rt li tại hon kiếm - khoan rt li b tng ở hai b trưng - khoan rt li ở đống đa - khoan rt li tại quận từ lim - cắt b tng ở ba đnh - khoan b tng tại h nội